1.2. TIIMIT JA ROOLIT

Yrityskylässä toimitaan tiimeissä. Tiimeissä erilaisuus on vahvuus, sillä jokainen tiimin jäsen tuo omien vahvuuksiensa kautta tiimiin tärkeitä ominaisuuksia. Tiimin jäsenten erilaiset vahvuudet auttavat tiimiä onnistumaan!

VALITSE OMAT KIINNOSTUKSEN KOHTEESI

VALITSE OMAT KIINNOSTUKSEN KOHTEESI

Kiinnostuksen kohteita valittu (0/2)

VALITSE OMAT VAHVUUTESI

Valitse alla olevasta sanapilvestä neljä omia vahvuuksia parhaiten kuvaavaa sanaa. Sanat valitaan niitä painamalla. Tämän jälkeen pyydä luokkakaveriasi valitsemaan vielä yksi sinua kuvaava vahvuus sanapilvestä.
Vahvuuksia valittu (0/5)

TIIMEIHIN JAKAUTUMINEN

Seuraavaksi jakaudutte tiimeihin opettajan ohjeiden mukaisesti. Tiimit on numeroitu. Painakaa tiiminne numero tarkasti mieleenne, sillä tulette tarvitsemaan sitä myöhemmin.

TIIMIN JÄSENTEN KIINNOSTUSTEN KOHTEET JA VAHVUUDET

Käykää yhdessä läpi jokaisen tiimin jäsenen valitsemat kiinnostuksen kohteet ja vahvuudet.

Sinun kiinnostuksen kohteesi

Sinun vahvuutesi

TIIMIN ROOLIT

Tiiminne edustaa yrityksen johtoryhmää. Jokaisella johtoryhmän jäsenellä on oma rooli Yrityskylässä. Tutustukaa johtoryhmän rooleihin.

Tiimin roolien jakaminen

Jakakaa kaikille tiimin jäsenille oma rooli. Pohtikaa roolien jakoa tiimin jäsenten kiinnostusten ja vahvuuksien pohjalta. Saatte itse tiimissänne päättää, mitä kiinnostuksen kohteita ja vahvuuksia missäkin roolissa mielestänne tarvitaan.

Tiimit esittelevät oman tiiminsä roolijaon

Esitelkää tiiminne roolijako muulle luokalle. Kertokaa, mitä kiinnostuksen kohteita ja vahvuuksia piditte tärkeitä.

Mikäli tiimissänne ei ole viittä jäsentä, päättäkää yhdessä miten hoidatte jäljelle jäävät työtehtävät ja niihin kuuluvat vastuut tulevassa pelitilanteessa.

Saitko useamman roolin? - Ei hätää!

Talous

Saitko useamman roolin? - Ei hätää!

Yrittäjänä toimiessa yhdellä henkilöllä on usein monta eri roolia. Yksinyrittäjänä yrittäjä vastaa koko yrityksen toiminnan pyörittämisestä eli hoitaa esimerkiksi sekä myyntijohtajan, toimitusjohtajan ja yritysvastuujohtajan rooleihin kuuluvia tehtäviä. Toisissa työtehtävissä pystyy hyödyntämään enemmän omia vahvuuksiaan kuin toisissa, mutta kaikki työtehtävät ovat kuitenkin opittavissa. Kenenkään ei tarvitse olla valmiiksi hyvä kaikessa, sillä yrittäjänä saa tehdä myös itselleen uusia ja jopa haastavia työtehtäviä, jotka opitaan niitä tehdessä.