1.2. TIIMIT JA ROOLIT

Yrityskylä-oppimiskokonaisuus pohjautuu vahvasti tiimeissä toimimiseen. Tiimeissä erilaisuus on vahvuus, sillä jokainen tiimin jäsen tuo omien vahvuuksiensa ja kiinnostustensa kautta tiimityöhön tärkeitä ominaisuuksia. Tiimin jäsenistä muodostuva monipuolinen kokonaisuus auttaa tiimiä onnistumaan!

VALITSE OMAT KIINNOSTUKSEN KOHTEESI

Valitse alla olevasta sanapilvestä kaksi omia kiinnostuksen kohteita parhaiten kuvaavaa sanaa. Sanat valitaan niitä painamalla.

Kiinnostuksen kohteita valittu (0/2)

VALITSE OMAT VAHVUUTESI

Valitse alla olevasta sanapilvestä neljä omia vahvuuksia parhaiten kuvaavaa sanaa. Sanat valitaan niitä painamalla. Tämän jälkeen pyydä luokkakaveriasi valitsemaan vielä yksi sinua kuvaava vahvuus sanapilvestä.

Vahvuuksia valittu (0/5)

TIIMEIHIN JAKAUTUMINEN

Ennen eteenpäin siirtymistä jakaudutte tiimeihin opettajan ohjeiden mukaisesti. Tiimit on numeroitu. Painakaa tiiminne numero tarkasti mieleenne, sillä tulette tarvitsemaan sitä tulevaisuudessa.

TIIMIN JÄSENTEN KIINNOSTUSTEN KOHTEET JA VAHVUUDET

Ensimmäisenä tehtävänänne tiiminä on käydä yhdessä läpi jokaisen tiimin jäsenen valitsemat kiinnostuksen kohteet ja vahvuudet.

TIIMIN ROOLIEN JAKAMINEN

Tulette toimimaan oppituntien jälkeen järjestettävässä pelitilanteessa omissa rooleissanne. Seuraavaksi tehtävänänne onkin perehtyä alapuolelta löytyviin johtoryhmän rooleihin. Roolit eivät vastaa täysin oikean yrityksen johtoryhmän työtehtäviä, vaan ne on valittu Yrityskylän ympäristöön sopiviksi. Tutustumisen jälkeen jakakaa kaikille tiimin jäsenille oma rooli.

Pohtikaa roolien jakoa tiimin jäsenten kiinnostusten ja vahvuuksien pohjalta. Saatte siis itse tiimissänne päättää, mitä kiinnostuksen kohteita ja vahvuuksia missäkin roolissa mielestänne tarvitaan.

Tiimit esittelevät oman tiiminsä roolijaon

Esitelkää omalla vuorollanne muulle ryhmälle, miten tiimissänne päätettiin roolien jakamisesta, mitä kiinnostuksen kohteita ja vahvuuksia piditte tärkeitä rooleja ajatellen ja mihin rooliin kukin tiimin jäsen päätyi.

Mikäli tiimissänne ei ole viittä jäsentä, päättäkää yhdessä miten hoidatte jäljelle jäävät työtehtävät ja niihin kuuluvat vastuut tulevassa pelitilanteessa.