Responsive image

4. TYÖELÄMÄTAIDOILLA VOITTOON

Tällä oppitunnilla harjoittelette työelämätaitoja.

Työelämätaitoihin kuuluvat erilaiset työelämässä pärjäämiseen ja menestymiseen liittyvät tiedot ja taidot. Työelämässä tarvitaan vuorovaikutustaitojen lisäksi myös hyviä myynti-, neuvottelu- ja päätöksentekotaitoja. Oman osaamisen tunnistaminen ja siihen luottaminen ovat myös keskeisessä roolissa tulevaa työelämääsi ajatellen.

Näistä työelämätaidoista hyötyy tietysti myös yritys. Tulevaa pelitilannetta ajatellen näillä taidoilla onkin suuri merkitys tiiminne onnistumisen kannalta.

Painakaa oman tiiminne numeroa