Responsive image

4. TYÖELÄMÄTAIDOILLA VOITTOON

Tällä oppitunnilla harjoittelette työelämä- ja yrittäjyystaitoja.

Työelämätaitoihin kuuluvat erilaiset työelämässä menestymiseen liittyvät tiedot ja taidot. Työelämässä tarvitaan vuorovaikutustaitojen lisäksi myös hyviä myynti-, neuvottelu- ja päätöksentekotaitoja. Oman osaamisen tunnistaminen ja siihen luottaminen ovat myös keskeisessä roolissa työelämässä. Muista, että kaikkia taitoja voi oppia lisää läpi elämän!

Työelämäosaaminen on hyödyllistä myös yrittäjälle ja yrityksen työntekijöille. Yrittäjyysosaaminen kuitenkin sisältää myös tietoja ja taitoja, joita tarvitaan lähinnä yrittäjänä toimiessa. Näitä ovat esimerkiksi liiketoimintasuunnitelman laatiminen, tuotteen tai palvelun kaupallistaminen, sekä hinnoittelu ja budjetointi. Myös näitä taitoja voi oppia ja harjoitella.

Työelämä- ja yrittäjyysosaaminen hyödyttävät myös yritystä. Yritykselle tärkeää on tietysti, että sen työntekijät osaavat yrityksen toiminnan kannalta olennaiset asiat. Monipuolinen ja monimuotoinen osaaminen voi kuitenkin usein auttaa yritystä ennakoimattomilla tavoille. Pitkässä juoksussa monimuotoisuuteen panostavat yritykset pärjäävät yleensä kilpailijoitaan paremmin.

Tulevassa pelissä tiiminne tarvitsee sekä työelämä- että yrittäjyysosaamista menestyäkseen!

Painakaa oman tiiminne numeroa