Responsive image

Pelitilanne Yrityskylässä

Luokkanne pelitilanne:

Oppimiskokonaisuus jatkuu seuraavaksi pelitilanteella! Osallistutte pelitilanteeseen oman ryhmänne kanssa Yrityskylä-oppimisympäristössä.

Ryhmänne pelitilanteessa toimitte tiimeissä yrityksen johtoryhminä kansainvälisillä markkinoilla. Kaikki tiimit toimivat pelitilanteessa saman yrityksen johtoryhminä toisiaan vastaan kilpaillen. Jokaisella jäsenellä on johtoryhmässä oma roolinsa. Roolit on jaettu ennen pelitilannetta ensimmäisellä oppitunnilla.

Johtoryhmien tavoitteena on kerryttää mainetta ja varmistaa, että yritystoiminta on kannattavaa ja vastuullista. Heti pelitilanteen alussa johtoryhmät laskevat myymälleen tuotteelle hinnan. Pelin edetessä he käyvät eri maiden asiakkaiden luona myyntineuvotteluissa, vierailevat pankissa erilaisissa tapaamisissa sekä valmistavat ja toimittavat tuotteita asiakkailleen. Lisäksi he vastaavat erilaisiin mainehaasteisiin ja reagoivat yllättäviin tapahtumiin. Pelin lopuksi selviää mikä johtoryhmistä on johtanut yritystä menestyksekkäimmin.

Kolme parhaan liiketuloksen saavuttanutta johtoryhmää pääsevät loppuvertailuun. Näistä kolmesta voittaja on se, jolla on parhaat mainepisteet.

Onnea peliin!